Zaplecze techniczne
zasilanie serwerowni

Serwerownia Smarthost.pl jest zasilana z niezależnych podstacji energetycznych. Z każdej podstacji mamy doprowadzone niezależną linię zasilającą. W celu zapewnienia ciągłości zasilania w naszej serwerowni stosujemy układy samoczynnego przełączania zasilania.

Stabilność zasilania jest zapewniona m.in. przez:

  • automatyczne przełączanie zasilania pomiędzy źródłem podstawowym a rezerwowym
  • przełączanie powrotne na zasilanie podstawowe po wyeliminowaniu awarii
  • zabezpieczenie przed załączeniem źródeł do pracy równoległej
  • wyłączanie pożarowe źródeł za pomocą "głównego wyłącznika prądu"
  • sygnalizację prawidłowości napięć.

Układ automatyki zasilania pracuje w układzie zasilania o tej samej wydajności, dzięki czemu w przypadku zaniku napięcia podstawowego układ automatycznie przełącza się na źródło rezerwowe o takich samych parametrach.

W przypadku awarii obu podstacji posiadamy też rezerwowe źródła zasilania pozwalające na pracę urządzeń bez zewnętrznego źródła zasilania.