Zaplecze techniczne
monitoring, ochrona, nadzór dostępu

Serwerownia wyposażona jest w rozbudowany system alarmowy, który oprócz standardowych czujników ruchu, ognia i dymu, posiada dodatkowo system monitoringu wizyjnego pozwalający na stały podgląd sytuacji wewnątrz pomieszczeń. Pomieszczenia są chronione przez wyspecjalizowaną agencję ochrony. Dostęp do serwerowni zabezpieczony jest m.in. indywidualnymi kodami dostępowymi dla naszych pracowników.

W serwerowni utrzymywana jest stała temperatura, a jej ew. zmiana sygnalizowana jest natychmiast do administratorów.

Całość pracy serwerów jest w sposób ciągły monitorowana m.in. w zakresie przepustowości, transferów, działania usług serwerowych na wszystkich maszynach (http, sql, ssh, ftp itp), routingu wewnętrznego jak i zewnętrznego łącz.

Oprócz praktycznej konieczności zapewnienia bezpieczeństwa serwerom, wszystkie systemy ochrony są tak dobrane, żeby spełniały wymagania ustawowe w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. W naszej serwerowni mogą być zatem przechowywane i przetwarzane dane osobowe, zgodnie z zasadami wymaganymi przez Głównego Inspektowa Ochrony Danych Osobowych (GIODO).