konfiguracja programów pocztowych

Jak poprawnie skonfigurować klienta poczty Microsoft Mail?

247 views 10 listopada 2018 1 grudnia 2019 aleksandra 0

Dane do konfiguracji klienta pocztowego:

Login:

Nasz adres e-mail utworzony poprzez: cPanel → Konta e-mail

Przykładowo: kontakt@domena-klienta.pl

Hasło:

Hasło, które podaliśmy przy tworzeniu konta e-mail.

Wybierając POP3, pobieramy e-maile z serwera i nie pozostawiamy na nim ich kopii. Jeżeli chcemy synchronizować pocztę na wielu urządzeniach, powinniśmy wybrać protokół IMAP.

 

Połączenie SSL/TLS (zalecane):       

Serwer poczty przychodzącej:

mail. + nasza domena

np.: mail.domena-klienta.pl

Port IMAP: 993, port POP3: 995

Serwer poczty wychodzącej:

mail. + nasza domena

np.: mail.domena-klienta.pl

Port SMTP: 465

Połączenie bez SSL/TLS:

Serwer poczty przychodzącej:

mail. + nasza domena

np.: mail.domena-klienta.pl

Port IMAP: 143, port POP3: 110

Serwer poczty wychodzącej:

mail. + nasza domena

np.: mail.domena-klienta.pl

Port SMTP: 587

 

 

Przykładowa konfiguracja we wbudowanym programie Windows 10 Mail


Przykładowa konfiguracja programu pocztowego odbędzie się na podstawie wbudowanego w Windows 10 programu pocztowego Windows 10 Mail.

Po otwarciu programu wyświetla nam się kreator dodania konta e-mail. Na liście z różnymi typami kont, wybieramy – „Inne Konto”


W polu „Adres e-mail” wpisujemy nasz adres, który utworzyliśmy w panelu cPanel. W polu „Hasło” wpisujemy hasło do naszego konta e-mail.

Po uzupełnieniu wszystkich pozycji (pole 1) klikamy na przycisk „Zaloguj” (pole 2).


Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności otworzy nam się ekran główny programu pocztowego.

Program ten pozwala na posiadanie większej ilości przypisanych adresów e-mail. Jeśli chcemy dodać kolejny adres, to klikamy na przycisk „Konta” (pole 1) , zatym na „Dodaj konto” (pole 2) i przechodzimy ponownie przez wszystkie opisane kroki.


Załóż bezpłatne konto testowe na serwerze Smarthost.pl i sprawdź jak działa nasza poczta:

Czy ten artykuł był przydatny ?