Wymuszenie przekierowania HTTPs
 

Jeżeli chcesz automatycznie przekierować połączenie z http na https, dodaj następujące linijki na początku pliku .htaccess w katalogu głównym domeny:

Bez przedrostka www:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Z przedrostkiem www:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule .* https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]