Jak wymusić wersje php wykorzystywaną przez composer? (PHP 5.6 - 7.3)

Na serwerach można używać php (oraz programów używających php np. composer) w odpowiedniej wersji php - od 5.6 do 7.3. Domyślnie PHP jest uruchamiane w wersji jaka jest główna (domyślna) na danym serwerze (na nowych serwerach domyslną wersją jest PHP 7.2). Oczywiście można również przez ssh uruchomić dowolną wersję PHP - przygotowaliśmy poradnik jak to zrobić: https://www.smarthost.pl/jak-zainstalowac-wp-cli/poradniki