Jak jest podzielona pojemność konta hostingowego?

Użytkownik ma możliwość zarządzania całym kontem hostingowym. Nie ma ścisłego podziału miejsca na strony www, czy pocztę. Natomiast istnieje możliwość limitowania pojemności pojedynczych skrzynek e-mail (choć nie jest to zalecane) - często "zapomnienie" o limicie jest powodem zgłaszania problemów z niedocieraniem poczty, ze względu na fakt, że poczta jest odrzucana w momencie, gdy pojemność konta e-mail jest przekroczona.