Czy można zmienić pakiet na wyższy i jak to jest rozliczane ?

Pakiet hostingowy można zmienić w każdej chwili w panelu bilingowym: www.smarthost.pl/panel

Zmieniając pakiet generuje się automatycznie faktura proforma będąca różnicą ceny między pakietami hostingowymi z uwzględnieniem liczby dni jakie zostały do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Płaci się zatem tylko różnicę w cenie i tylko za fragment roku jaki pozostał do końca okresu rozliczeniowego. 

W momencie opłacenia opłaty za zamianę pakietu płatnością online - zmiana wykonuje się automatycznie w momencie opłacenia.