Jak przywrócić kopię zapasową (backup) swoich danych?

Poniższy poradnik dotyczy przywracania kopii zapasowych w JetBackup 4, na nowszych serwerach używamy już oprogramowania JetBackup 5.

Do poradnika w jaki sposób przywrócić swoje dane w nowej wersji oprogramowania prowadzi poniższy odnośnik:

Jak przywrócić kopię zapasową (backup) swoich danych w JetBackup 5?

Niedawno na naszym hostingu pojawiła się nowa funkcjonalność w postaci Jet Backup. Dzięki niej, sam możesz przywrócić sobie pliki, bazy czy maile. Jest to bardzo wygodny i szybki sposób. W tym poradniku dowiesz się jak przywrócić sobie pojedynczy plik jak i również też cały katalog. Zanim jednak zaczniemy pierwszą czynnością jaką należy wykonać to zalogować się do swojego konta cPanel.

Spis:

1. Ustawienie adresu e-mail do powiadomień.
2. Przywracanie plików i folderów.
3. Przywracanie baz danych.
4. Przywracanie maili.
5. Kolejka przywracania.

1. Ustawienie adresu e-mail do powiadomień

Pierwszą czynnością jaką zalecamy jest ustawienie adresu e-mail w „Ustawienia”, dzięki czemu będziesz otrzymywać powiadomienia na temat „Postępu przywracania backupu”.

Po kliknięciu w „Ustawienia” zastaniemy taki widok:

Najpewniej będzie widoczne puste pole – tam wpisujemy swój adres e-mail, na który chcemy otrzymywać powiadomienia. Po zapisaniu zmian powinien pojawić się komunikat: „Email address successfully updated”.

2. Przywracanie plików i/lub folderów

W widoku głównym w cPanelu z kategorii JetBackup wybieramy „File Backups”. Po tej czynności pojawią się na ekranie dostępne kopie zapasowe, które można przywrócić.

Aby rozpocząć proces przywracania należy kliknąć w link: File Manager. Obsługa jest prosta i intuicyjna. Żeby przejść do folderu, klikamy jego nazwę. Aby wrócić do poprzedniej lokalizacji, na górze wybieramy z aktualnej ścieżki interesujący nas folder (np. backupdir).

Na powyższym przykładzie zaznaczyłem plik .htaccess oraz katalog wordpress (ponieważ je chcę przywrócić). Teraz mogę wykonać dwie czynności. Odznaczyć wszystko lub  przywrócić wybrane pliki.

Przywracanie backupu:

Wypełniamy adres dla powiadomienia, zaznaczamy zgodę i klikamy restore.

3. Przywracanie baz danych

Podobnie jak w przypadku plików, możemy również przywrócić lub pobrać bazę danych. Wykonujemy to przechodząc do Database Backup. Następnie wyszukujemy bazę która nas interesuje i klikamy restore lub generate download w zależności od tego czy chcemy bazę przywrócić czy też pobrać jej kopię na swój komputer.

4. Przywracanie kont e-mail

W momencie, w których chcemy przywrócić konto e-mail należy przejść do „E-Mail Accounts Backup”. Tam możemy przywrócić całą skrzynkę poczty elektronicznej. Tak samo jak w poprzednich podpunktach klikamy restore, zaznaczamy zgodę, wpisujemy adres email i ponownie przycisk restore.

5. Kolejka przywracania

Wszystkie zlecone do odtworzenia elementy (pliki, katalog, bazy danych itd) trafiają do kolejki i wykonywane są jeden po drugim. Funkcja queue pozwoli nam przejrzeć bieżące operacje jakie wykonujemy oraz, te które zostały już zakończone.

Wojciech Babicz
Latest posts by Wojciech Babicz (see all)

Dodaj komentarz