Włączenie ssh oraz używanie różnych wersji php

Domyślna wersja php

Domyślnie podczas korzystania z konsoli wykorzystywana jest wersja php ustawiona na serwerze jako podstawowa.

Aby móc korzystać z terminala oraz używać innej wybranej wersji php należy wykonać następujące kroki:

1)Włączenie ssh dla konta w panelu abonenta

Należy przejść do smarthost.pl/panel do zakładki usługi oraz następnie kliknąć ikonę koła zębatego na pasku hostingu co zostało przedstawione na zrzucie ekranu poniżej.

W następnym kroku należy włączyć ssh poprzez przejście do zakładki ustawienia oraz kliknięcia przełącznika aby zmienił barwę na pomarańczową.

2)Konfiguracja wybranej wersji php

Gdy ssh na koncie jest już włączone należy przejść do panelu hostingu (cPanel) oraz wejść do aplikacji terminal.

Po kliknięciu ukaże się okno terminala w którym należy wpisać komendę:

nano .bashrc

Następnie w pliku należy dopisać pod linią ,, # User specific aliases and functions,, jeden z aliasów dla potrzebnej wersji php, poniżej znajduje się rozpiska jak powinien wyglądać wpis dla różnych wersji php.

Dla PHP 5.6
alias php56='/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/bin/php'
Dla PHP 7.0
alias php70='/opt/cpanel/ea-php70/root/usr/bin/php'
Dla PHP 7.1
alias php71='/opt/cpanel/ea-php71/root/usr/bin/php'
Dla PHP 7.2
alias php72='/opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php'
Dla PHP 7.3
alias php73='/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php'
Dla PHP 7.4
alias php74='/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/bin/php'
Dla PHP 8.0
alias php80='/opt/cpanel/ea-php80/root/usr/bin/php'
Dla PHP 8.1
alias php81='/opt/cpanel/ea-php81/root/usr/bin/php'
Dla PHP 8.2
alias php82='/opt/cpanel/ea-php82/root/usr/bin/php'

Finalny wpis w pliku powinien wyglądać następująco (w celu demonstracji użyto wersji php 8.1):

Pozostało zapisać plik poprzez kombinację klawiszy ctr+o , kliknięciu klawisza enter oraz wciśnięciu kombinacji ctr+x aby wyjść z edycji pliku.

Ostatnim krokiem jest wywołanie komendy ładującej ponownie konfigurację:

. .bashrc

3)Praca na zdefiniowanej wersji php

Po wykonaniu działań w kroku 1 oraz 2 możemy korzystać z terminala ze zdefiniowaną w pliku wersją php.
Alias wywołujemy poprzez przedrostek phpxx gdzie za xx trzeba podstawić odpowiednio wybraną wersję php, w ramach tego poradnika będzie to php81.
Aby sprawdzić działanie możemy wywołać komendę:

php81 -v

Po wywołaniu komendy pokażą się informacje o używanej wersji php:

Przykład użycia – composer

Wywołanie polecenia composera wygląda następująco:

php81 /opt/cpanel/composer/bin/composer polecenie 

Za słowo ,,polecenie,, należy podstawić komendę composera.

Poniżej przykładowa komenda do instalacji aplikacji laravel:

php81 /opt/cpanel/composer/bin/composer create-project laravel/laravel katalog_instalacji "5.0.*" --prefer-dist

Jeżeli nie stworzyli Państwo aliasu z punktu 2 tego poradnika to można również alternatywnie użyć pełnej ścieżki:

/opt/cpanel/ea-php81/root/usr/bin/php /opt/cpanel/composer/bin/composer create-project laravel/laravel katalog_instalacji "5.0.*" --prefer-dist
Tomasz

Dodaj komentarz