DMARC – zmiana ustawień

W smarthost zgodnie z ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej z dnia 25 sierpnia 2023 r. mechanizm DMARC wdrożony został u wszystkich klientów i dodawany jest automatycznie przy dodawaniu domeny do cPanel.

Co to jest DMARC?

DMARC – ang. Domain-based Message Authentication jest mechanizmem powiązanym z SPF oraz DKIM, definiuje on jak ma zachować się serwer pocztowy, który otrzyma wiadomość nieprzechodzącą weryfikacji za pomocą SPF i DKIM. Mechanizm ten pozwala ustalić reguły w przypadku gdy któryś z mechanizmów spf/dkim nie zostanie poprawnie zweryfikowany.

Standardowe ustawienia rekordu DMARC w Smarthost

Standardowo rekord posiada poniższe ustawienia.

Co oznaczają poszczególne ustawienia w DMARC?

Policy – ustawienia polityki dla domeny

  • None – żadna polityka nie jest wybrana,
  • Quarantine – wiadomość jest oznaczana jako spam,
  • Reject – wiadomość zostaje odrzucona przez serwer.

Subdomain Policy – ustawienia polityki dla subdomen (identyczne wartości jak dla domeny)

DKIM i SPF Mode:

  • Relaxed – nie wszystkie wiadomości są sprawdzane pod kątem błędów.
  • Strict –  wszystkie wiadomości są weryfikowane.

Percentage – tutaj określamy jaki procent wiadomości ma być sprawdzany przez serwer.

Generate Failure Reports When: (Generuj raport gdy)

  • All Checks Fail – wszystkie sprawdzenia są błędne.
  • Any Check Fails – jakiekolwiek sprawdzenie jest błędne.

Report Format – format w jakim ma być generowany raport.

Report Interval – czas między raportami wyrażony w sekundach.
Send Aggregate Mail Reports To – wysyłanie raportów zbiorczych zwierających informację informacje na temat liczby wiadomości email, które przeszły autentykację, i tych, które nie przeszły autentykacji dla danej domeny (w tym polu należy podać adres e-mail).
Send Failure Reports To – wysyłanie raportów o błędach zawierających informacje o wiadomościach email, które nie przeszły autentykacji DMARC i zostały odrzucone lub zidentyfikowane jako podejrzane (w tym polu należy podać adres e-mail).

Modyfikacja ustawień rekordu DMARC

Mechanizm DMARC uruchomiony jest na każdej domenie jednakże wciąż można go modyfikować i ustawić według własnych preferencji.

Aby zmodyfikować rekord DMARC należy zalogować się do cPanelu, a następnie przejść do „Zone Editor”

Następnie przy interesującej nas domenie, przechodzimy do podstrony „zarządzaj”.

Kolejnym krokiem jest wyszukanie rekordu DMARC i kliknięcie „Edytuj”

W nowo otwartym oknie edycji należy kliknąć „Optional Parameteres”

W tym momencie widoczne są wszystkie ustawienia rekordu DMARC i można dokonać ich modyfikacji.

Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk „Save Record” aby zapisać zmiany.

Tomasz

Dodaj komentarz