Tworzenie polecenia w harmonogramie zadań (CRON)

Zadania Cron to automatyczne zadania planowane do wykonania w systemach operacyjnych opartych na Unix. Cron jest programem służącym do planowania i uruchamiania określonych zadań w określonych interwałach czasowych, na przykład co minutę, co godzinę, codziennie itp.

Zadanie CRON można ustawić w cPanel w zakładce Zadania cron

Mamy tam możliwość ustalenia czasu w jakim dane zadanie ma być wykonywane oraz wskazanie polecenia.

Aby wywołać dowolny plik na koncie poprzez polecenie w harmonogramie zadań CRON należy skorzystać z jednego z 2 sposobów. Zadanie CRON można wykonać wykorzystując link przeglądarkowy kierujący do pliku (sposób 1) lub z wykorzystaniem wybranej wersji php wraz ze ścieżką z konta użytkownika (sposób 2).

Sposób 1

Aby skorzystać z zadania CRON które wywoła skrypt poprzez link należy użyć poniższego polecenia

wget -q -O /dev/null adres > /dev/null 2>&1

-O umożliwia podania ścieżki do zapisu (używając /dev/null plik nie zostanie zapisany)
-q opcja umożliwia nie zapisywanie logów z operacji
/dev/null 2>&1 jest przekierowaniem do tzw próżni, oznacza to, że nie zostanie wysłane powiadomienie na maila o wykonaniu zadania CRON.
Jako adres należy podać pełny link do strony która ma zostać wywołana.

W przypadku zadań wykonywanych regularnie zalecamy korzystanie z opcji > /dev/null 2>&1 ponieważ często duża ilość wysyłanych powiadomień wykorzystuje przestrzeń dyskową naszego konta.

Sposób 2

Aby wykonać polecenie CRON poprzez PHP należy użyć następującego polecenia

/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/bin/php /home/nazwa_uzytkownika/plik_do uruchomienia > /dev/null 2>&1

W tym przypadku podajemy pełną ścieżkę do pliku oraz wersje PHP jaka ma być użyta. W przykładzie zaprezentowanym powyżej użyta zostanie wersja PHP 7.4

Aleksandra Grygiel

Dodaj komentarz