Instalacja certyfikatu Let’s Encrypt błąd http-01

Podczas próby instalowania certyfikatu Let’s Encrypt może pojawić się komunikat:

Error occurred: Status: invalid, Detail: , Type: http-01

Jest on spowodowany najczęściej tym, że cały ruch jest przekierowywany z http na https i/lub jest przekierowywany do pliku index.php w celu używania prostych, przyjaznych linków URL (nie zawierających znaków „?”, „&”, „=” itp.)

Jeśli w pliku .htaccess istnieją reguły RewriteCond i RewriteRule należy spróbować dodać regułę:

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/acme-challenge/[0-9a-zA-Z_-]+$


powyżej reguły odpowiedzialnej za przekierowanie na https lub do pliku index.php. Przykładowa konfiguracja pliku .htaccess z już wstawionymi dodatkowymi regułami może wyglądać następująco:

przykład 1 - przekierowanie z http na https 

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/acme-challenge/[0-9a-zA-Z_-]+$
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]
#przykład 2 - przekierowanie na "przyjazne" linki

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/acme-challenge/[0-9a-zA-Z_-]+$
RewriteRule .* index.php [L]

Należy również pamiętać, aby zaznaczana domena przy instalacji Let’s Encrypt prawidłowo wskazywała nasze serwery. Przy przekierowywaniu pojedynczych rekordów DNS należy pamiętać o poddomenie www. oraz mail.

Dodaj komentarz