Jak założyć nową bazę danych MySQL?

Jak założyć nową bazę danych mySQL?

Zakładamy, że posiadasz już wykupiony hosting z panelem zarządzania cPanel.

Jeśli stoisz przed wyborem hostingu sprawdzonego w działaniu, porównaj nasze pakiety. Wszystkie  opisy  z niniejszego poradnika powstały w  oparciu o hosting Smarthost.pl  

Aby założyć nową bazę danych MySQL, klikamy na ekranie głównym cPanel w przycisk „Bazy danych MySQL”.

Następnie wpisujemy nazwę bazy danych, którą chcemy utworzyć (pole 1, nazwa jest dowolna) i klikamy w przycisk „Utwórz bazę danych” (pole 2).

Po utworzeniu bazy danych pojawi się ekran potwierdzający pomyślne utworzenie. Na ekranie tym klikamy w przycisk „Wróć”, aby powrócić do ekranu zarządzania bazami danych.

Aby utworzyć nowego użytkownika w panelu zarządzania bazami danych wpisujemy w polu „Nazwa użytkownika” pożądaną nazwę (pole 1).

Pole „Hasło” uzupełniamy wybranym hasłem, bądź klikamy w przycisk „Generuj hasło”. Dzięki niemu uzyskamy automatyczne wygenerowanie bezpiecznego hasła, które następnie możemy skopiować.

Po uzupełnieniu tych pól klikamy w przycisk „Utwórz użytkownika” (pole 2).

Następnym krokiem jest przypisanie utworzonego użytkownika do odpowiedniej bazy danych. Robimy to w panelu zarządzania bazami danych pod „Dodaj użytkownika do bazy danych”.

W polu „Użytkownik” wybieramy użytkownika, którego chcemy przypisać do bazy danych, natomiast w polu „Baza danych” wybieramy bazę, do której ma być przypisany użytkownik. Następnie klikamy w przycisk „Dodaj”.

W kolejnym kroku przypisywania użytkownika do bazy danych, wybieramy uprawnienia, jakie powinien on posiadać. Robimy to za pomocą zaznaczania odpowiednich pól typu checkbox. Po wybraniu pożądanych uprawnień klikamy w przycisk „Wprowadź zmiany”.

W panelu sterowania bazami danych w paragrafie „Bieżące bazy danych” możemy zobaczyć utworzone przez nas bazy danych oraz użytkowników, którzy są do nich przypisani.

Załóż bezpłatne konto testowe na serwerze Smarthost.pl i sprawdź jak działa poprawnie skonfigurowana baza danych mySQL:

Dodaj komentarz