Połączenie zdalne z bazą MySQL poprzez bezpieczny tunel SSH

Zalety rozwiązania  

Ponieważ połączenie zdalne z bazą danych MySQL jest domyślnie nieszyfrowane jest ono blokowane. Do uzyskania szyfrowanej transmisji danych konieczne jest wykorzystanie tunelu SSH.

Poniżej opiszemy w jaki sposób takie połączenie skonfigurować.

Co będzie potrzebne?  

Abyśmy mogli połączyć się z naszym kontem poprzez SSH, będziemy musieli włączyć dostęp SSH dla naszego konta, poprzez Panel Abonenta: https://www.smarthost.pl/panel/login

https://www.smarthost.pl/panel/login

Rozwijamy szczegóły konta hostingowego ikoną lupy, a następnie klikamy przycisk Włącz SSH.  

Pamiętajmy utworzyć wcześniej bazę danych, użytkowanika bazy danych oraz przypisać tego użytkownika do bazy danych nadając mu odpowiednie uprawnienia. Wszystko to robimy poprzez cPanel. Więcej informacji znajdziesz w poradniku:

https://www.smarthost.pl/jak-zalozyc-nowa-baze-danych-mysql/poradniki

Poradnik dla systemu Windows, używając programu PuTTY

Do utworzenia tunelu wykorzystamy program PuTTY – jest on bezpłatny i można pobrać go ze strony:

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Instalujemy i uruchamiamy program.

Wpisujemy w pierwszym polu nasz login do cPanel, następnie @, następnie nazwę naszego konta w Smarthost. W drugim polu wpisujemy port 5739.

Z menu po lewej rozwijamy SSH klikając kwadracik z +. Rozwijają się dodatkowe opcje, z których wybieramy Tunnels. Wpisujemy wartości jak na obrazku poniżej, zaznaczamy IPv4 i klikamy Add. Na końcu klikamy Open (możemy też przejść do początkowego ekranu Session i zapisać nasze ustawienia).

Wyświetli się okno konsoli, proszące nas o podanie hasła – podajemy hasło takie jak do cPanel. Nie zamykamy tego okna dopóki będziemy łączyć się z bazą.

Aby teraz połączyć się z bazą, wystarczy że na naszym komputerze podamy adres hosta: localhost i standardowy port MySQL: 3306

Drugim sposobem jest skorzystanie z wiersza poleceń gdzie wpisujemy polecenie:

ssh -L 3306:localhost:3306 login@nazwa-klienta.smarthost.pl -p 5739

Poradnik dla systemu Linux oraz macOS, używając komendy ssh

Wpisujemy polecenie:

ssh -L 3306:localhost:3306 login@nazwa-klienta.smarthost.pl -p 5739

gdzie zamiast login podajemy swój login do cPanelu, a zamiast nazwa-klienta.smarthost.pl podajemy naszą domenę główną konta.

Zostaniemy poproszeni o podanie hasła, po jego podaniu tunel będzie aktywny dopóki nie zamkniemy połączenia poleceniem exit.

Aby teraz połączyć się z bazą, wystarczy że na naszym komputerze podamy adres hosta: localhost i standardowy port MySQL: 3306

Dodaj komentarz