Czyszczenie pamięci redis cache

Choć pamięć redis z zasady opiera się na przechowywaniu cachu w pamięci podręcznej dzięki czemu strona internetowa otwiera się znacznie szybciej to w niektórych sytuacjach może zachodzić konieczność wyczyszczenia pamięci cache redis.

Warto tutaj dodać , że zbyt częste czyszczeni pamięci redis może skutkować spowolnienie działania strony ponieważ cache za każdym razem będzie musiał budować się od nowa.

Aby wyczyścić pamięć mamy do wyboru trzy opcje.

1) Wyczyszczenie pamięci Redis z poziomu cPanel

Na początek logujemy się do cPanel i przechodzimy do aplikacji Redis Server.

Następnie klikamy ,,Wyczyść Pamięć,,

Pamięć Redisa została wyczyszczona.

2)wyczyszczenie pamięci Redis z poziomu terminala/ssh

Aby skorzystać z tej opcji na początek należy włączyć ssh w panelu abonenta

Należy przejść do https://www.smarthost.pl/panel/services

Będąc w panelu należy kliknąć ikonę koła zębatego na pasku usługi hostingowej następnie przejść do zakładki Ustawienia i kliknąć „włącz ssh”.

W dalszym kroku należy zalogować się do cPanel i przejść do z aplikacji Terminal

Będą w terminalu należy wpisać komendę:

/usr/bin/redis-cli -s /home/nazwa_uzytkownika/.redis/redis.sock -a klucz_redis flushall

Odpowiednio za ,,nazwa_uzytkownika,, należy wpisać nazwę użytkownika cpanel oraz za ,,klucz_redis,, należy wpisać hasło do bazy redis dostępne w cpanel -> Redis Server.

Po wywołaniu komendy Pamięć redis zostanie wyczyszczona.

3)Cron czyszczący pamięć Redis

Ta opcję należy używać najbardziej rozważnie, czyszczenie pamięci zbyt często będzie skutkowało niemal tym samym efektem jakby Redis był wyłączony.

Aby utworzyć crona logujemy się do cPanel i przechodzimy do aplikacji cron.

Na początek ustawiamy co jaki czas zadnie cron ma się wykonywać, najczęściej spotykane konfiguracje można wybrać z paska rozwijalnego:

Po wybraniu odstępu czasowego należy w polu ,,Polecenie,, podać komendę:

/usr/bin/redis-cli -s /home/nazwa_uzytkownika/.redis/redis.sock -a klucz_redis flushall >/dev/null 2>&1

Odpowiednio za ,,nazwa_uzytkownika,, należy wpisać nazwę użytkownika cpanel oraz za ,,klucz_redis,, należy wpisać hasło do bazy redis dostępne w cpanel -> Redis Server.

Po wpisaniu polecenia należy kliknąć ,,Dodaj nowe zadanie cron,,

Takim sposobem Pamięć Redis będzie czyszczona z wybraną częstotliwością.

 

Należy tutaj podkreślić, że czyszczenia pamięci Redis podczas zwyczajnego użytkowania nie jest konieczne a wręcz nie jest zalecane choć jeśli z jakiegoś powodu zachodzi taka potrzeba to podchodząc do czyszczenia Pamięci Redis nie należy robić tego zbyt często aby w rzeczywistości cache ten miał możliwość prawidłowego działania.

Tomasz

Dodaj komentarz