Włączenie certyfikatu SSL w Joomli

Aby włączyć certyfikat SSL oraz udostępnić możliwość łączenia się z witryną przez https (zielona kłódka) musimy wykonać poniższe czynności:

Logujemy się do 'zaplecza’ naszej witryny (www.domena-klienta.smarthost.pl/admin, gdzie domena-klienta.smarthost zamieniamy na nazwę naszej domeny).

1. Klikamy „System” w lewym górnym rogu

2. Przechodzimy do „Global Configuration”

3. W opcji „Force HTTPS” zaznaczamy opcję „Entire Site”

Istnieje także metoda alternatywna, natomiast jest ona niezalecana ze względu komplikacje które mogą się pojawić po modyfikacji pliku .htacces.
Metodą tą mogą posługiwać się zaawansowani użytkownicy na własną odpowiedzialność.

Jeśli w pliku .htaccess istnieją reguły RewriteCond i RewriteRule należy spróbować dodać regułę:

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/acme-challenge/[0-9a-zA-Z_-]+$

powyżej reguły odpowiedzialnej za przekierowanie na https lub do pliku index.php. Przykładowa konfiguracja pliku .htaccess z już wstawionymi dodatkowymi regułami może wyglądać następująco:

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/acme-challenge/[0-9a-zA-Z_-]+$ 
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]
Artur

Dodaj komentarz