Włączanie certyfikatu SSL w Magento

Aby włączyć certyfikat SSL oraz udostępnić możliwość łączenia się z witryną przez https (zielona kłódka) musimy wykonać poniższe czynności: Logujemy się do 'zaplecza’ naszej witryny (www.domena-klienta.smarthost.pl/admin, gdzie domena-klienta.smarthost zamieniamy na nazwę naszej domeny oraz 'admin’ na nadaną ścieżkę logowania do panelu).

1. Przechodzimy do zakładki „Stores” na pasku nawigacyjnym

2. Klikamy „Configuration”


3. Przechodzimy do zakładki „Web”

4. Sprawdzamy czy w polu: „Secura base URL” nasza domena zawiera protokół https

5. W polach: „Use Secure URLs on Storefront” oraz „Use Secure URLs in Admin” zaznaczamy „YES”

Istnieje także metoda alternatywna, natomiast jest ona niezalecana ze względu komplikacje które mogą się pojawić po modyfikacji pliku .htaccess.

Metodą tą mogą posługiwać się zaawansowani użytkownicy na własną odpowiedzialność. Jeśli w pliku .htaccess istnieją reguły RewriteCond i RewriteRule należy spróbować dodać regułę:

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/acme-challenge/[0-9a-zA-Z_-]+$

powyżej reguły odpowiedzialnej za przekierowanie na https lub do pliku index.php. Przykładowa konfiguracja pliku .htaccess z już wstawionymi dodatkowymi regułami może wyglądać następująco:

 
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/acme-challenge/[0-9a-zA-Z_-]+$ 
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]

Przypominamy, że na hostingu Smarthost.pl każde konto hostingowe otrzymuje automatycznie bezpłatne certyfikaty SSL dla wszystkich domen

Dodaj komentarz