Włączanie certyfikatu SSL w Open Cart

Aby włączyć certyfikat SSL oraz udostępnić możliwość łączenia się z witryną przez https (zielona kłódka) musimy wykonać poniższe czynności:

W pierwszej kolejności należy zalogować się do cPanelu oraz przejść do menedżera plików. Tam odnajdujemy folder zawierający pliki systemu Open Cart, a w nim plik: 'config.php’.

Nastepnie edytujemy linię:

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://domenaklienta.smarthost.pl/');


zamieniając http:// na https:// oraz podając nazwę naszej domeny (ew. katalogu w którym mieści się nasz system.


Analogicznie postępujemy z plikiem config.php w katalogu „admin”.

Nastepnie logujemy się do panelu zarządzania naszym sklepem i przechodzimy do: „System -> Settings”.


Klikamy w ikonę ołówka przy nazwie naszego sklepu.

Przechodzimy do zakładki „Server”, odszukujemy „Use SSL” i zaznaczamy „YES”.

Istnieje także metoda alternatywna, natomiast jest ona niezalecana ze względu komplikacje które mogą się pojawić po modyfikacji pliku .htaccess.

Metodą tą mogą posługiwać się zaawansowani użytkownicy na własną odpowiedzialność.

Jeśli w pliku .htaccess istnieją reguły RewriteCond i RewriteRule należy spróbować dodać regułę:

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/acme-challenge/[0-9a-zA-Z_-]+$

powyżej reguły odpowiedzialnej za przekierowanie na https lub do pliku index.php. Przykładowa konfiguracja pliku .htaccess z już wstawionymi dodatkowymi regułami może wyglądać następująco:

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/acme-challenge/[0-9a-zA-Z_-]+$ 
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]
Artur

Dodaj komentarz