Przekierowanie poczty – jak to właściwie działa?

Często zdarza się tak, że potrzebujemy przekierować pocztę przychodzącą z jednego adresu na inny adres e-mail, Przykładem może być przypadek, gdy e-mail przychodzący, oprócz do skrzynek e-mail pracowników miał trafiać do jednej ogólnej skrzynki, do której każdy będzie miał wgląd.

Tutaj z pomocą nam przychodzi usługa Przekierowania, zwana również Aliasami pocztowymi, bądź jak jest często nazywana z angielskiego: Forward. Za jej pomocą możemy stworzyć system przesyłający korespondencję e-mail do wybranej skrzynki pocztowej.

Przy konfiguracji przekierowań poczty w cPanelu zwykle rozważa się dwa przypadki:

  • – przesłanie dalej z zostawieniem kopii wiadomości na serwerze
  • – przesłanie dalej wiadomości na podany adres, ale bez zostawienia jej kopii na serwerze.

Usługa Przekierowania, która jest dostępna w panelu administracyjnym cPanel w zakładce E-MAIL pod opcją „Usługi przesyłania poczty dalej„, działa na zasadzie deklaracji co ma się dziać z pocztą (tj. dokąd ma zostać przekierowania) po jej odebraniu przez serwer pocztowy. W zależności od konfiguracji kopia tej wiadomości może zostać zapisana na serwerze.

Konfigurację tej usługi przeprowadza się po wybraniu powyższej opcji w cPanel, a następnie kliknięciu „Dodaj usługę przesyłania dalej„.

1. Przesyłanie dalej e-maili bez pozostawienia kopii na serwerze

W wyświetlonym panelu należy w miejscu „Adres do przesyłania dalej:” podać nazwę istniejącej skrzynki pocztowej oraz następnie jej domenę.

Konfiguracja podobna jest do tworzenia „skrzynki e-mail”, ale w tym przypadku skrzynka nie jest tworzona, a tworzone jest polecenie przesyłania wszystkich e-maili przychodzących na ten utworzony adres do odbiorcy podanego w „Przesyłaj dalej na adres e-mail„.

Adres na który jest przesyłana poczta może być na tym samym serwerze (wtedy takie przesyłanie traktuje się jako tzw. „alias poczty”) lub na dowolnym innym serwerze, gdyż adres, na który jest przesyłana poczta można podać dowolnie, według własnych potrzeb.

Po zatwierdzeniu konfiguracji wszystkie wiadomości przychodzące na adres „kontakt@domena-klienta.pl” zostaną przesłane na adres e-mail „innyadres@customer-domain.eu„.

Ze względu ma fakt, że nie istnieje skrzynka o nazwie kontakt@domena-klienta.pl a jedynie przekierowanie, wiadomości nie zostaną nigdzie zapisane na lokalnym serwerze, a jedynie będą przesyłane na e-mail docelowy.

2. Przesyłanie dalej e-maili z pozostawieniem kopii na serwerze

Przesyłanie wiadomości, pozostawiając e-maile na serwerze lokalnym konfiguruje się w zakresie przekierowania identycznie jak zostało to opisane powyżej w punkcie 1.

Jedyną zmianą jest fakt, że trzeba założyć skrzynkę e-mail o identycznej nazwie jak przekierowanie.

Dzięki temu będą istniały dwa elementy o takiej samej nazwie (jak w przykładzie powyżej: kontakt@domena-klienta.pl):

  • usługa przesyłania dalej (która prześle wiadomość na dowolny wskazany adres e-mail)
  • adres e-mail, którzy przyjmie pocztę lokalnie

Podsumowanie przekierowań poczty e-mail

Jeżeli będzie istniała skrzynka e-mail o nazwie: kontakt@domena-klienta.pl oraz będzie istniało przekierowanie o nazwie kontakt@domena-klienta.pl (na dowolny inny adres), to poczta zostanie przekierowana oraz zapisana z lokalnej skrzynce

Jeżeli będzie istniała skrzynka e-mai o nazwie: kontakt@domena-klienta.pl ale nie będzie żadnego przekierowania, to poczta trafi tylko do tej lokalnej skrzynki

Jeżeli będzie istniało przekierowanie o nazwie kontakt@domena-klienta.pl (na dowolny inny adres) oraz nie będzie istniała skrzynka e-mail o nazwie kontakt@domena-klienta.pl to poczta zostanie wyłącznie przekierowana na zewnętrzny, dowolny adres bez zapisywania w lokalnej skrzynce

Adrian