PrestaShop 1.6- konfiguracja wysyłki maili z autoryzacją SMTP

PrestaShop w domyślnej konfiguracji wysyła maile za pomocą funkcji mail(), co powoduje wiele problemów i często takie wiadomości są niedostarczane.

W tym poradniku zostanie opisana konfiguracja wysyłki maili przez SMTP

W pierwszym kroku trzeba oczywiście zalogować się do zaplecza swojego PrestaShopu przechodząc na stronę domyślnie domena-klienta.pl/presta/admin123 (w miejsce domena-klienta.pl należy wpisać nazwę swojej domeny).

Na otworzonej stronie należy wpisać swój adres e-mail użytkownika PrestaShop oraz wprowadzić hasło.

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego należy wybrać z lewego panelu opcję Advenced Parameters, a następnie E-mail.

Następnie należy w rubryce „Send emails to” wybrać „Customer service”,
zaznaczyć opcję „Set my own SMTP parameters (for advanced users ONLY) ” oraz poniżej „Both”.

Dalej w segmencie poniżej dokończyć konfiguracje SMTP następująco:

SMTP Server: należy podać swój serwer pocztowy w formie mail.nazwadomeny.pl (w miejsce nazwadomeny.pl należy wprowadzić nazwę swojej domeny),

SMTP Username: należy wprowadzić pełny adres swojej skrzynki e-mail,

SMTP Password: należy wprowadzić hasło do powyższej skrzynki pocztowej.

Encryption: SSL,

Port: 465

Na końcu należy wcisnąć przycisk „Save”.

Od teraz nasz PrestaShop wysyła wiadomości za pomocą protokołu SMTP.

Adrian