Joomla – konfiguracja wysyłki maili z autoryzacją SMTP

Joomla w domyślnej konfiguracji wysyła maile za pomocą funkcji mail(), co powoduje wiele problemów i często takie wiadomości są niedostarczane.

W tym poradniku zostanie opisana konfiguracja wysyłki maili przez SMTP

W pierwszym kroku trzeba oczywiście zalogować się do zaplecza swojej Joomli przechodząc na stronę domena-klienta.pl/administrator (w miejsce domena-klienta.pl należy wpisać nazwę swojej domeny).

Na otworzonej stronie należy wpisać swoją nazwę użytkownika Joomla oraz wprowadzić hasło.

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego należy z górnego panelu rozwinąć opcję System, a następnie z rozwijanego paska wybrać Konfiguracja globalna.

Następnie wybrać zakładkę Serwer.

W segmencie Poczta ustawić Obsługa poczty na SMTP, a następnie Uwierzytelnianie SMTP na opcję tak.

Następnie należy wypełnić pozostałe pola konfiguracji.

Wysyłaj z adresu: adres e-mail podany jako nadawca wiadomości w polu „Od”,

Nazwa nadawcy: Nazwa nadawcy w polu 'Od’,

Odpowiedź na e-mail: jeśli adres do odpowiedzi ma być inny niż ten podany powyżej można go wprowadzić do tego pola. Jeśli ma być taki sam można zostawić to pole puste,

Serwer SMTP: należy podać swój serwer pocztowy w formie mail.nazwadomeny.pl (w miejsce nazwadomeny.pl należy wprowadzić nazwę swojej domeny),

Port SMTP: 465,

Bezpieczeństwo SMTP: SSL/TLS,

Użytkownik SMTP: należy wprowadzić pełny adres swojej skrzynki e-mail,

Hasło SMTP: należy wprowadzić hasło do powyższej skrzynki pocztowej.

Na końcu należy wcisnąć przycisk po prawej stronie na górze strony Zapisz.

Jeśli konfiguracja została wykonana prawidłowo, maile powinny być od tej pory być wysyłane z autoryzacją SMTP.

Adrian

Dodaj komentarz