Jak zainstalować WP-CLI na serwerach smarthost.pl?

Aby zainstalować wp-cli należy najpierw włączyć dostęp do ssh. Tutaj jest poradnik jak to zrobić: Włączenie ssh oraz używanie różnych wersji php – luźne porady hostingowe (smarthost.pl)

WAŻNE: dostęp do ssh działa na wszystkich kontach. Aby uzyskać dostęp do ssh na koncie testowym skontaktuj się z nami na hosting@smarthost.pl

Następnie na Windowsie logujemy się na ssh za pomocą klienta np. PUTTY jest on bezpłatny i można pobrać go ze strony: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Użytkownika linuxa mogą zalogować się za pomocą terminala korzystając poniższego polecenia:

ssh -p 5739 login@nazwa-klienta.smarthost.pl

Instalujemy i uruchamiamy program. Wpisujemy w pierwszym polu nasz login do cPanel, następnie @, następnie nazwę naszego konta w Smarthost.pl. W drugim polu wpisujemy port 5739.

Najpierw należy upewnić się czy znajdujemy się w katalogu domyślnym np. /home/loginklienta, za pomocą polecenia pwd

Następnie ściągamy wp-cli za pomocą polecenia wget:

wget https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.pharKolejną czynnością, którą należy wykonać jest edycja .bashrc. W tym celu możemy skorzystać z edytora nano lub mcedit. Na potrzeby poradnika użyję mcedit.

mcedit .bashrc

Po wykonaniu powyższego polecenia powinno nam się pokazać okno edytora


W związku z możliwością wyboru wersji PHP na kontach hostingowych, Ty decydujesz, której wersji PHP wp-cli ma używać. W tym celu dopisujemy alias komendy, aby łatwiej się poruszać i wybrać wersję php. Ścieżka /home/loginklienta, to ścieżka, w której ściągneliśmy wp-cli.
Ważne: Należy wybrać tylko jeden z poniższej listy, dla używanej przez nas wersji php.

PHP 5.6

alias wp='/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/bin/php /home/clientlogin/wp-cli.phar'

PHP 7.0

alias wp='/opt/cpanel/ea-php70/root/usr/bin/php /home/clientlogin/wp-cli.phar'

PHP 7.1

alias wp='/opt/cpanel/ea-php71/root/usr/bin/php /home/clientlogin/wp-cli.phar'

PHP 7.2

alias wp='/opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php /home/clientlogin/wp-cli.phar'

PHP 7.3

alias wp='/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php /home/clientlogin/wp-cli.phar'

PHP 7.4

alias wp='/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/bin/php /home/clientlogin/wp-cli.phar'

PHP 8.0

alias wp='/opt/cpanel/ea-php80/root/usr/bin/php /home/clientlogin/wp-cli.phar'

PHP 8.1

alias wp='/opt/cpanel/ea-php81/root/usr/bin/php /home/clientlogin/wp-cli.phar'

PHP 8.2

alias wp='/opt/cpanel/ea-php82/root/usr/bin/php /home/clientlogin/wp-cli.phar'


Za pomocą klawisza F2 zapisujemy i następnie za pomocą F10 wychodzimy z edytora.

Ostatnią czynnością, którą trzeba wykonać jest załadowanie konfiguracji w obecnej sesji. Nowe sesje SSH automatycznie załadują konfigurację.

. .bashrc


Po wykonaniu tych wszystkich czynności możemy przestestować działanie wp-cli poniższym poleceniem.

wp –info

OS:     Linux 3.10.0-714.10.2.lve1.4.75.el7.x86_64 #1 SMP Fri Nov 3 04:25:16 EDT 2017 x86_64
Shell:  /bin/bash
PHP binary:     /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php
PHP version:    7.2.3
php.ini used:   /opt/cpanel/ea-php72/root/etc/php.ini
WP-CLI root dir:        phar://wp-cli.phar
WP-CLI vendor dir:      phar://wp-cli.phar/vendor
WP_CLI phar path:       /home/bartlomiej
WP-CLI packages dir:
WP-CLI global config:
WP-CLI project config:
WP-CLI version: 1.5.0

Emil Jaśkowski
Latest posts by Emil Jaśkowski (see all)

Dodaj komentarz