Jak zainstalować aplikację python w cPanel

Hosting Smarthost już od dawna wspiera skryptowy język python. W tym poradniku przedstawiona zostanie instalacja aplikacji python krok po kroku poprzez dostępny w cPanel konfigurator. Uruchamianie aplikacji przez cPanel daje możliwość samoczynnego uruchamiania, zatrzymywania oraz restartowania aplikacji bez konieczności uruchamiania aplikacji ,,w tle,, np. w „screen”.

1)Jak uruchomić aplikację

Aby uruchomić aplikacje należy przejść do cPanel -> Setup Python App oraz następnie kliknąć ,,CREATE APPLICATION,,.

Następnym krokiem jest wybranie wersji Pythona która chcemy używać:

Wpisujemy nazwę folderu nadrzędnego aplikacji:

Wybieramy domenę na jakiej ma zostać zainstalowana aplikacja:

Następnie wpisujemy jaki będzie plik wykonywalny naszej aplikacji (należy go również wgrać na serwer do katalogu domeny):

Następnie klikamy ,,CREATE,,

Aplikacja została uruchomiona.

2)Instalacja dodatkowych bibliotek

Na początek należy zatrzymać nasza aplikację poprzez kliknięcie ,,stop app,,

Następnie należy wgrać plik zawierający biblioteki które potrzebujemy zainstalować do folderu aplikacji a następnie dodać nazwę pliku w sekcji ,,configrations files,,:

W ramach tego poradnika dodano plik dodatkowe_biblioteki.txt

Pod dodaniu pliku należy kliknąć ,,Run Pip Install,, i podane w pliku biblioteki zostaną zainstalowane.
Po takim działaniu zainstalowane biblioteki można używać w obrębie aplikacji.

Tomasz

Dodaj komentarz