Jak poprawnie skonfigurować klienta poczty Microsoft Mail?

Dane do konfiguracji klienta pocztowego:

Login:

Nasz adres e-mail utworzony poprzez: cPanel → Konta e-mail

Przykładowo: kontakt@domena-klienta.pl

Hasło:

Hasło, które podaliśmy przy tworzeniu konta e-mail.

Wybierając POP3, pobieramy e-maile z serwera i nie pozostawiamy na nim ich kopii. Jeżeli chcemy synchronizować pocztę na wielu urządzeniach, powinniśmy wybrać protokół IMAP.

Połączenie SSL/TLS (zalecane):       
Serwer poczty przychodzącej: mail. + nasza domena np.: mail.domena-klienta.pl
Port IMAP: 993, port POP3: 995
Serwer poczty wychodzącej: mail. + nasza domena np.: mail.domena-klienta.pl
Port SMTP: 465
Połączenie bez SSL/TLS:
Serwer poczty przychodzącej: mail. + nasza domena np.: mail.domena-klienta.pl
Port IMAP: 143, port POP3: 110
Serwer poczty wychodzącej: mail. + nasza domena np.: mail.domena-klienta.pl
Port SMTP: 587

Przykładowa konfiguracja we wbudowanym programie Windows 10 Mail

Przykładowa konfiguracja programu pocztowego odbędzie się na podstawie wbudowanego w Windows 10 programu pocztowego Windows 10 Mail.

Po otwarciu programu wyświetla nam się kreator dodania konta e-mail. Na liście z różnymi typami kont, wybieramy – „Inne Konto”

W polu „Adres e-mail” wpisujemy nasz adres, który utworzyliśmy w panelu cPanel. W polu „Hasło” wpisujemy hasło do naszego konta e-mail. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji (pole 1) klikamy na przycisk „Zaloguj” (pole 2).

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności otworzy nam się ekran główny programu pocztowego.

Program ten pozwala na posiadanie większej ilości przypisanych adresów e-mail. Jeśli chcemy dodać kolejny adres, to klikamy na przycisk „Konta” (pole 1) , zatym na „Dodaj konto” (pole 2) i przechodzimy ponownie przez wszystkie opisane kroki

Załóż bezpłatne konto testowe na serwerze Smarthost.pl i sprawdź jak działa nasza poczta:

Dodaj komentarz