Jak poprawnie skonfigurować klienta poczty w aplikacji Poczta/Mail w systemie iOS?

Dane do konfiguracji klienta pocztowego:

Login:

Nasz adres e-mail utworzony poprzez: cPanel → Konta e-mai

Przykładowo: klient@domena-klienta.pl

Hasło:

Hasło, które podaliśmy przy tworzeniu konta e-mail.

Połączenie SSL/TLS (zalecane):       
Serwer poczty przychodzącej: mail. + nasza domena np.: mail.domena-klienta.pl
Port IMAP: 993, port POP3: 995
Serwer poczty wychodzącej: mail. + nasza domena np.: mail.domena-klienta.pl
Port SMTP: 465
Połączenie bez SSL/TLS:
Serwer poczty przychodzącej: mail. + nasza domena np.: mail.domena-klienta.pl
Port IMAP: 143, port POP3: 110
Serwer poczty wychodzącej: mail. + nasza domena np.: mail.domena-klienta.pl
Port SMTP: 587

Przykładowa konfiguracja we wbudowanym programie Poczta/Mail w systemie iOS

Aby dodać konto pocztowe do iPhone’a w aplikacji poczta/mail należy na początku przejść do aplikacji „Ustawienia” i wybrać zakładkę „Poczta”

Po przejściu do poczty należy wybrać zakładkę „Konta”, a następnie w Dodaj konto wybrać „Inne”. Po wybraniu „Inne” należy przejść do zakładki „Dodaj konto”.

Teraz wybieram zakładkę „Dodaj konto pocztowe”.

W oknie które wyświetli się na ekranie należy uzupełnić swoją nazwę, adres email, hasło, wpisując domena-klienta.pl, jako domena-klienta.pl należy podać nazwę swojej domeny.

Po przejściu „Dalej” na ekranie wyświetli się konfiguracja serwera poczty, którą należy uzupełnić, jak w przykładzie poniżej.

Wybierając POP3, pobieramy e-maile z serwera i nie pozostawiamy na nim ich kopii. Jeżeli chcemy synchronizować pocztę na wielu urządzeniach, powinniśmy wybrać protokół IMAP.

Nazwa użytkownika to nazwa jaka widnieje przed @domena-klienta.pl.

Za domena-klienta.pl należy podać nazwę swojej domeny.

Przy serwerze poczty wychodzącej nazwa użytkownika i hasło jest opcjonalna, nie jest wymagane ich wypełnienie.

Przechodząc dalej wybieramy aplikację, które chcemy używać z kontem mailowym i klikamy „Zachowaj”.

Po zweryfikowaniu wpisanych danych konto pojawi się w zakładce „Konta”.

Domyślnie serwer poczty wychodzącej ustawiony jest bez połączenia SSL/TLS.

By zmienić to ustawienie należy kliknąć na zakładkę konta, które znajduje się na zdjęciu powyżej, a następnie przejść do zakładki „SMTP”.

Po przejściu do „SMTP” należy wybrać zakładkę z „mail.domena-klienta.pl”

  1. Należy zaznaczyć „Użyj SSL” jeśli nie jest zaznaczone.
  2. Port serwera zmieniamy na 465.

Gdy ustawiliśmy szyfrowane połączenie dla serwera wychodzącego, warto również przejść do zakładki „Zaawansowane”, by sprawdzić czy poczta przychodząca również ma ustawione szyfrowane połączenie.

  1. Należy zaznaczyć „Użyj SSL”, jeśli jest odznaczone.
  2. W porcie serwera ustawić 993, jeśli jest inny.

Po zakończeniu konfiguracji możemy przejść do aplikacji Poczta/Mail i korzystać z poczty.

Dodaj komentarz