Proces rejestracji domeny bułgarskiej

Domena .bg jest krajową nazwą domeny Bułgarii i jest regulowana przez bułgarski rejestr nazw domen.

Kto może zarejestrować domenę bułgarską .bg?

Domenę bułgarska .bg może zarejestrować firma zarejestrowana w Unii Europejskiej.

Rejestracja domeny .bg wymaga spełnienia określonych wymagań, w tym przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Dane dotyczące rejestracji domeny które wyślemy mailowo – należy pobrać, podpisać, zapieczętować i odesłać do nas. Potrzebny będzie również wyciąg z CEIDG lub KRS, wynika to z zasad rejestracji nazw domen w Bułgarii. Celem tego wymogu jest zapewnienie, że firma ubiegająca się o rejestrację domeny .bg ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i jest legalnie zarejestrowana.

CEIDG to skrót od Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Informacji. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Gospodarki, w którym rejestrowanezarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki cywilne i jawne. CEIDG zawiera informacje o numerze identyfikacyjnym REGON, numerze identyfikacji podatkowej (NIP), formie prawnej, firmie, miejscu i adresie prowadzenia działalności oraz inne informacje o przedsiębiorcy.

KRS to skrót od Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to sądowy rejestr, w którym rejestrowane są spółki kapitałowe, takie jak spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestr prawny zawiera dane dotyczące numeru rejestracyjnego, nazwy firmy, miejsca zamieszkania i adresu, kapitału zakładowego, zarządu spółki oraz innych danych wymaganych przepisami prawa.

Podsumowując, wyciąg z CEIDG lub KRS potwierdza legalność działalności gospodarczej każdej osoby lub firmy oraz prawo do działania w Polsce. Takie dokumenty są potrzebne w różnych sytuacjach, np. przy rejestracji nazwy domeny, otwieraniu konta bankowego, ubieganiu się o dotacje lub dofinansowanie unijne itp.

Jak wygląda proces rejestracji bułgarskiej domeny narodowej .bg w Smarthost?

  1. W pierwszej kolejności należy przejść na stronę internetową www.smarthost.pl i przejść do sekcji rejestracja domeny.
  2. Po przejściu procesu rejestracji w tym podaniu danych abonenta, należy opłacić domenę. Można to zrobić przelewem tradycyjnym, bądź logując się do panelu abonenta. Po zalogowaniu będzie dostępna opcja „zapłać online„. To rozwiązanie spowoduje, że płatność od razu będzie zaksięgowana.
  3. Po zaksięgowaniu płatności wyślemy do Państwa dokument na adres mailowy, który był podany podczas rejestracji domeny. Formularz ten należy pobrać i wydrukować, następnie podpisać i przystawić pieczątkę firmową (jest to wymagane przez rejestr). Skan takiego dokumentu proszę do nas odesłać na nasz adres e-mail.
  4. Następnie należy pobrać odpis z KRS lub CEIDG i przesłać go do nas drogą e-mail.

    W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy skorzystać z serwisu ceidg.gov.pl.
    W przypadku spółek, aby uzyskać odpis należy skorzystać z serwisu ekrs.ms.gov.pl.

    Ważne! Od momentu zaksięgowania wpłaty domena jest już zablokowana dla innych abonentów do rejestracji i w ciągu maksymalnie 30 dni trzeba dosłać dokumenty opisane w powyższych punktach.

Wszystkie powyższe kroki są niezbędne w procesie zarejestrowania domeny bułgarskiej.

Po przesłaniu do nas dwóch opisanych powyżej dokumentów, uruchamia się proces rejestracji domeny. Od momentu przesłania dokumentów czas rejestracji zależy już tylko od weryfikacji ich w głównym rejestrze domen bułgarskich. Zwykle przetworzenie dokumentów w rejestrze domeny .bg trwa kilka godzin. Czasem może zdarzyć się, że czas całego procesu rejestracji od momentu zamówienia domeny do czasu jej zarejestrowania może trwać niecałe 2 godziny.

domeny bułgarskie .bg można wygodnie zarejestrować w Smarthost


Albert

Dodaj komentarz