1
2
3
Krok 1: Typ usługi
Login nie może być dłuższy niż 8 znaków. Nazwa konta może składać się tylko z małych liter i cyfr. Nazwa nie może zaczynać się od cyfry.

Podgląd domeny: ______.smarthost.pl

Hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków oraz nie może zawierać nazwy konta.