konfiguracja programów pocztowych

Jak poprawnie skonfigurować klienta poczty Mozilla Thunderbird?

1163 views 10 listopada 2018 1 grudnia 2019 aleksandra 0

Dane do konfiguracji klienta pocztowego:

Login:

Nasz adres e-mail utworzony poprzez: cPanel → Konta e-mail

Przykładowo: kontakt@domena-klienta.pl

Hasło:

Hasło, które podaliśmy przy tworzeniu konta e-mail.

Wybierając POP3, pobieramy e-maile z serwera i nie pozostawiamy na nim ich kopii. Jeżeli chcemy synchronizować pocztę na wielu urządzeniach, powinniśmy wybrać protokół IMAP.

 

Połączenie SSL/TLS (zalecane):       

Serwer poczty przychodzącej:

mail. + nasza domena

np.: mail.domena-klienta.pl

Port IMAP: 993, port POP3: 995

Serwer poczty wychodzącej:

mail. + nasza domena

np.: mail.domena-klienta.pl

Port SMTP: 465

Połączenie bez SSL/TLS:

Serwer poczty przychodzącej:

mail. + nasza domena

np.: mail.domena-klienta.pl

Port IMAP: 143, port POP3: 110

Serwer poczty wychodzącej:

mail. + nasza domena

np.: mail.domena-klienta.pl

Port SMTP: 587

 

 

Przykładowa konfiguracja w programie Mozilla Thunderbird


Przykładowa konfiguracja programu pocztowego odbędzie się na podstawie darmowego programu pocztowego o nazwie: Mozilla Thunderbird.

 

Podczas pierwszego otwarcia programu po instalacji pojawi się okno integracji z systemem. Nie zmieniamy opcji w tym oknie. Klikamy na przycisk „Ustaw jako domyślny” (pole 1).
Spowoduje to, że system Windows będzie wykorzystywał program Thunderbird jako domyślny program do obsługi poczty e-mail.


 

W kolejnym kroku klikamy na przycisk „Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail” (pole 1).


 

Następnie w polu „Imię i nazwisko” wpisujemy nasz pseudonim bądź imię i nazwisko. Ułatwi to odbiorcom naszą identyfikacje.

W polu „Adres e-mail” wpisujemy nasz adres, który utworzyliśmy w panelu cPanel. W polu „Hasło” wpisujemy hasło do naszego konta e-mail. Zaznaczenie opcji „Zachowaj hasło” spowoduje, że nasze hasło będzie automatycznie wpisywane w razie potrzeby ponownego logowania na konto.

Po uzupełnieniu wszystkich pozycji (pole 1) klikamy na przycisk „Kontynuuj” (pole 2).


Jeżeli poprawnie uzupełniliśmy dane, to klikamy na przycisk „Gotowe” (pole 1).


 

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności otworzy nam się ekran główny programu pocztowego.

Program ten pozwala na posiadanie większej ilości przypisanych adresów e-mail. Jeśli chcemy dodać kolejny adres, to klikamy na przycisk „E-mail” (pole 1) i przechodzimy ponownie przez wszystkie opisane kroki.


Załóż bezpłatne konto testowe na serwerze Smarthost.pl i sprawdź jak działa nasza poczta:

Czy ten artykuł był przydatny ?