Jakie ustawienia mogę użyć do odbierania poczty w połączeniu szyfrowanym (SSL)?

Zobacz też poradnik:

Jak poprawnie skonfigurować klienta poczty

Konfiguracja poczty wychodzącej:

SMTP Port: 587, jeśli szyfrowane SSL/TLS (normalne hasło) 465

Konfiguracja poczty przychodzącej:

IMAP Port: 143, jeśli szyfrowane SSL/TLS (normalne hasło): 993

lub 

POP3 Port: 110, jeżeli szyfrowane SSL/TLS (Normalne hasło): 995