Jaki jest główne konto ftp dla mojego serwera wirtualnego?

Głównym kontem ftp jest nazwa i hasło identyczne z tym do panela administracyjnego cPanel. Konto to ma pełne uprawnienia do katalogu public_html, który jest głównym katalogiem dla stron www, dla danego konta hostingowego.