Jaką nazwę hosta podać dla połączenia z bazą danych?
 

Dla celów połączenia z bazą danych serwerem baz danych jest localhost.