Czy oferujecie Umowę powierzenia danych z możliwością podpowierzenia danych ?

Tak, oferujemy bezpłatnie Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodną z RODO. Każda Umowa zawiera również zapisy dotyczące tzw. "podpowierzenia" - w przypadku, gdy Państwo macie na swoim koncie hostingowym lub koncie resellerskim dane osobowe swoich Klientów.

Mamy również gotowy wzór Umowy powierzenia jaką możecie zawrzeć ze swoimi klientami.

Zawarcie Umowy zgodnie z zapisami RODO następuje elektronicznie.

Umowa posiada wygodny kreator dotyczący załącznika w którym są podane kategorie danych, które Klient powierza nam do przetwarzania. 

Więcej można poczytać na stronie: https://www.smarthost.pl/blog/umowa-powierzenia-danych-dla-resellerow-hostingu