Czy na kontach hostingowych jest dostęp SSH?

Tak, istnieje możliwość włączenia dostępu ssh na wszystkich kontach hostingowych, za wyjątkiem kont testowych (nieopłaconych).

Dostęp ssh można włączyć samodzielnie w Panelu Klienta. 

Należy przejść do https://www.smarthost.pl/panel/services

Będąc w panelu należy kliknąć zębatkę na pasku usługi hostingowej następnie kliknąć ,,włącz ssh,,.

Od tej pory na koncie jest włączony dostęp ssh.