Czy można zmieniać ustawienia php.ini?

Każdy użytkownik może dostosować zmienne php.ini pod wymagania aplikacji uruchamianej na serwerach smarthost.pl.

Aby zmienić odpowiednie zmienne należy w katalogu strony umieścić plik .user.ini (z kropką na początku), który będzie zawierał wymagane przez Państwa wpisy.