Czy można u Was podpisać umowę powierzenia danych osobowych zgodnie z RODO ?

Tak, oferujemy bezpłatnie, do każdego pakietu hostingowego możliwość podpisania "Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych" zgodną z Art. 28 RODO. 

W każdym panelu klienta jest przygotowana gotowa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych , którą można zawrzeć z nami. Zawarcie Umowy zgodnie z zapisami RODO następuje elektronicznie.

Umowa posiada wygodny kreator dotyczący załącznika w którym są podane kategorie danych, które Klient powierza nam do przetwarzania. 

Umowa RODO zawiera również zapisy dotyczące tzw. "podpowierzenia" - w przypadku, gdy Państwo macie na swoim koncie hostingowym lub resellerskim dane osobowe swoich Klientów. Mamy również gotowy wzór Umowy jaką może zawrzeć nasz klient ze swoimi klientami.

Więcej można poczytać na stronie: https://www.smarthost.pl/blog/umowa-powierzenia-danych-dla-resellerow-hostingu