Błąd połączenia z bazą danych podczas instalacji

Często podczas instalacji Joomla, po podaniu prawidłowych danych może pojawić się błąd:

Could not connect to the database. Connector returned number: Error connecting to PGSQL database.

Rozwiązaniem problemu jest zmiana "localhost" na "127.0.0.1", gdyż to jest tożsame.