Włączenie IPv6 na hostingu

Obsługa IPv6 na hostingu Smarthost

IPv6 jest to najnowsza forma protokołu w internecie. Powstał on w celu (i nie tylko) zwiększenia ilości dostępnych adresów IP dzięki zwiększeniu długości adresu do 128 bitów. Coraz więcej sieci dostępowych do internetu używa jako priorytet protokołu IPv6 (np. sieć Orange). Oznacza to że gdy tylko strona docelowa dostępna jest w tej wersji IP to połączenie nastąpi w tym protokole.

W cPanel istnieje możliwość włączenia tego protokołu dla każdego konta hostingowego co powoduje dodanie dla konta hostingowego dedykowanego adresu IP wersji 6.

Adresy nie są włączane automatycznie – jeżeli ktoś życzy sobie używać adresacji IPv6, do czego zachęcamy – musi zrobić to samodzielnie. W tym celu należy zalogować się do panelu klienta (www.smarthost.pl/panel), kliknąć w ikonę „lupy” obok konta hostingowego a następnie kliknąć przycisk „włącz IPv6”

Włączenie IPv6 należy wykonać świadomie. Sam proces włączenia dedykowanego adresu IPv6, po kliknięciu na przycisk, dzieje się automatycznie ale trzeba wiedzieć, że pewne niestandardowe konfiguracje na kontach Klientów mogą wymagać zmiany w konfiguracji, które być może trzeba wykonać samodzielnie. Przykład pokazujemy poniżej.

IPv6 – kiedy należy wykonać dodatkową konfigurację?

1. NIE TRZEBA wykonywać dodatkowej konfiguracji gdy serwery DNS dla Państwa domeny wskazują na nasze serwery DNS, czyli strona i poczta znajdują się na naszych serwerach. Wtedy jest z konieczna żadna ingerencja w dodatkową konfigurację związaną z IPv6. Wszystko odbywa się automatycznie.

2. TRZEBA wykonać dodatkową konfigurację, gdy posiadacie Państwo niestandardową konfigurację rekordów dns np. rekordu A lub MX  (IPv4) dla swojej domeny np. gdy domena lub subdomena wykierowana jest na zewnętrzne serwery. W takim przypadku należy szczególną uwagę zwrócić na poprawne skonfigurowanie rekordów gdyż od momentu włączenia IPv6 dla każdego wpisu (np. subdomeny) będą funkcjonowały dwa wpisy: jeden IPv4 a drugi IPv6.

Przykładowe wydelegowanie domeny IPv6

Posiadając domenę domena-klienta.pl mamy zwykle skonfigurowany rekord A (dla IPv4) na adres IP: 91.211.221.55 wskazujący na serwer X. Po włączeniu IPv6 pojawi się dodatkowo rekord AAAA (dla IPv6) na adres IP: 2001:678:63c:0:9:5bd3:de16:2 który wskazuje na ten sam serwer X. Każdy klient łączący się z użyciem adresacji IPv4 trafi na serwer X, podobnie jak klient łączący się z użyciem adresacji IPv6 trafią na serwer X.

Gdyby jednak z jakiegoś powodu subdomena np. subdomena.domena-klienta.pl miała być wydelegowana na zewnętrzny serwer – trzeba pamiętać, że oprócz zmiany adresu IPv4 dla rekordu A, należy też zmienić adres IPv6 dla rekordu AAAA. Jeżeli zmieniony byłby jedynie rekord A, to klienci łączący się do strony z użyciem adresacji IPv4 trafią na serwer z adresem IP wskazanym w rekordzie A, a klienci łączący się do strony z użyciem adresacji IPv6 mogą trafić na zupełnie inny serwer z adresem IP wskazanym w rekordzie AAAA.

Włączając zatem adres IPv6 dla konta hostingowego, szczególnie gdy macie Państwo niestandardowe konfigurację rekordów dns dla własnych domen, trzeba koniecznie zadbać o spójność wpisów dns dla adresów IPv4 oraz IPv6.

Wszystkie nasze pakiety hostingowe mają możliwość włączenia dedykowanego adresu IPv6.
Można śmiało powiedzieć, że od teraz możemy posługiwać się określeniem: hosting IPv6.

Młodszy administrator i konsultant w Smarthost.pl. Oprócz Informatyki jego pasją jest akwarystyka. W wolnych chwilach gra w piłkę w lokalnym klubie.

Udostępnij ten artykuł na Facebooku: