SPF – Jak dodać nowy wpis

Zasada działania została wyjaśniona we wpisie: SPF i DKIM -zabezpieczenia przed spamem. W tym poradniku pokazane zostanie jak dodać nowy rekord SPF.

Na początku należy przejść do ,,Email Deliverability”.

Po przejściu na pasku danej domeny klikamy przycisk „zarządzaj

przechodzimy do sekcji SPF i klikamy „dostosuj

W dolnej części ustawień znajduje się opcja Dołącz listę (INCLUDE) – kilkamy „Add A New “+include” Item”.

Następnie należy wpisać rekord jaki chcemy dodać, we wpisie w celach demonstracyjnych został użyty rekord od google.

Klikamy „Install a customized SPF record”.

Po wykonaniu tych czynności nowy dodatkowy rekord SPF został dodany do strefy DNS domeny.

Zmiana parametru ~all na -all

Aby zmienić sam parametr ~all na -all lub odwrotnie należy również przejść do sekcji SPF tak jak przy dodawaniu nowego wpisu jednakże w tym wypadku zaznaczamy jedynie opcję jak na obrazku poniżej.

Następnie klikamy „Install a customized SPF record”.

Po wykonaniu tych czynności parametr ~all zmienił się na -all.

Tomasz
Udostępnij ten artykuł na Facebooku: