Modyfikacja pliku hosts

Plik hosts pozwala na nadpisanie systemu DNS domeny dla konkretnej maszyny (komputera, serwera itp.). Opcja ta jest pomocna w przypadku gdy wykonywana jest migracja danych między serwerami. Zanim zostaną zmienione DNSy domeny, pod którą dostępna jest przenoszona strona, można zmodyfikować plik hosts tak, żeby zobaczyć czy działa ona poprawnie z nowego serwera.
Wpisy w pliku brane są pod uwagę jeszcze przed zapytaniami do DNS. Oznacza to, że dzięki zmianom w pliku hosts można uzyskać odwołanie bezpośrednio do dowolnego serwera z pominięciem odpytywania serwerów DNS.

Jak zmodyfikować plik hosts?

W tym artykule opisana zostanie modyfikacja pliku na poniższych systemach:
– Linux
– MacOS X
– Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista

Linux oraz MacOS X

 1. Otwórz terminal
 2. Wpisz następujące polecenie, aby otworzyć plik hosts w edytorze tekstu:

  sudo nano /etc/hosts

 3. Wpisz hasło wymagane do zalogowania jako administrator.
 4. Wprowadź niezbędne zmiany w pliku.
 5. Użyj Ctrl+O, a następnie Enter aby zapisać zmiany.
 6. Wciśnij Ctrl+X aby wyjść z edytora.
Wpis powinien wyglądać w ten sposób
(IP serwera, a następnie strona, najlepiej w wariancie z www i bez)

Windows 10 i Windows 8

 1. Wciśnij klawisz Windows aby wyświetlić Menu start
 2. Wpisz „Notatnik” i odszukaj edytor w wynikach wyszukiwania
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Notatnik i wybierz opcję „Uruchom jako Administrator”
 4. Otwórz plik C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
 5. Wprowadź zmiany i zapisz plik

Należy pamiętać, że jeżeli przed zmianą strona była już otwierana, należy wyczyścić cache przeglądarki lub otworzyć stronę w innej przeglądarce, a najlepiej korzystając z innej sieci (cache może być też zapisane na poziomie routera).

Dodaj komentarz