Dodanie reCAPTCHA w WordPress dla plugin-u Contact Form 7.

Często spotykamy się z próbamy wysyłki niechcianych wiadomości SPAM z niezabezpiezczonych formularzy w WordPress’ie. Najpopularniejszyą metodą z którą możemy spotkać w większości serwisów jest „CAPTCHA”. Jest to rozwiązanie firmy Google które ma na celu weryfikację wypełniania formularz kontaktowego czy też rejestrację do newsletter’a.

Pierwszym krokiem który należy wykonać,to przejśce na stronę: google.com/recaptcha
Oczywiście należy posiadać konto Google aby skorzystać z tej usługi.

Klikamy w ikonkę „Admin console” w prawym górnym rogu:

Po kliknięcu zostaniemy przekierowani do strony rejestracji nowej witryny,czyli tej na której chcemy aby reCAPTCHA była użyta:

Wypełniamy formularz i akceptujemy warunki korzystania z usługi. Uzyskamy wtedy „Klucz Witrtny” i „Klucz Tajny” które będzie trzeba użyć w panelu administracyjnym WP:

Przechodzimy do naszego panelu administracyjnego WP, gdzie z listy po lewej stronie wybieramy kolejno: Formularze > Integracje:

Wybieramy „Setup Integration” gdzie wprowadzimy klucze potrzebne do użycia reCAPTCHA:

Po zastosowaniu zmian reCAPTCHA będzie dostępna w wersji w której wyrbaliśmy przy rejestracji.

Oczywiście w tym wypadku reCAPTCHA będzie dostepna dla wybranego dodatku którym jest Contact Form 7. Tych samych kluczy można użyć dla innych pluginów t.j. reCAPTCHA przy dodawaniu komentarzy na blogu.

Tomasz