cPanel 78, czyli na co warto zwrócić uwagę w najnowszej wersji panelu

W najbliższych dniach Państwa panel zarządzania serwerem (cPanel) zostanie automatycznie zaktulizowany. Nowa wersja cPanelu niesie ze sobą wiele zmian i usprawnień, z którymi warto się zapoznać. Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

Wiele ulepszeń związanych z e-mailami

Interfejs dostarczania wiadomości e-mail cPanel

W wersji cPanel i WHM 78 dodano interfejs dostarczania wiadomości e-mail cPanel (cPanel >> Strona główna >> E-mail >> Dostarczanie poczty e-mail). Ten interfejs umożliwia użytkownikom cPanel zarządzanie rekordami DKIM, SPF i weryfikację PTR domeny. Pozwala także użytkownikom rozwiązać wszelkie problemy, które mogą istnieć w tych rekordach. Ten nowy interfejs zastępuje i ulepsza funkcjonalność poprzedniego interfejsu uwierzytelniania (cPanel >> Strona główna >> E-mail >> Uwierzytelnianie).
Ważne: Edycja rekordu PTR wymagają uprawnień dostępu do rekordów DNS. E tym przypadku system dostarcza informacji o tym, jak rozwiązać problem. Podczas testów, my (Smarthost.pl) zlokalizowaliśmy od razu jeden drobny błąd w tej funkcjonalności, który zgłosiliśmy do producenta.

Zmiana nazwy interfejsu „Uwierzytelniania” na „Usługę dostarczania poczty e-mail” (Email Deliverability)

Zmieniono nazwę interfejsu „Uwierzytelniania” na „Usługę dostarczania wiadomości e-mail”. Ta nowa nazwa w jasny sposób opisuje przeznaczenie tego interfejsu.

Udoskonalenia interfejsu kont e-mail

Dokonano renowacji interfejsu  Konta e-mail (cPanel >> Strona główna >> E-mail >> Konta e-mail), aby poprawić jego użyteczność i wygląd dla standardowych i mobilnych wyświetlaczy.

Zmiany obejmują następujące ulepszenia:

  1. Poprawa wyglądu i usprawnienie funkcjonalności tabeli Konta e-mail.
  2. Wyróżnienie krytycznych akcji, takich jak Utwórz i Usuń.
  3. Przeniesienie funkcji zarządzania kontem do osobnego interfejsu.
  4. Uporządkowanie funkcji w sekcje interfejsu.
  5. Dodanie linków do powiązanych funkcji konta, takich jak Autorespondery, Dysk i Przydział oraz Uwierzytelnianie zewnętrzne
  6. Poprawa tekstu interfejsu i ostrzeżenia o komunikatach potwierdzających

Usunięcie SquirrelMail webmail

W pełni usunięto SquirrelMail z dostępnych aplikacji w interfejsie Webmail cPanel. Był to przestarzały system obsługi poczty przez www – zarówno wyglądem, jak i kodem. Każdy kto go obejrzał widział, że on wyglądał jak strony www z połowy lat 90-tych.

Drobne usprawnienia:

Brak możliwości wprowadzenia „cpanel” jako nazwy konta e-mail

Nie ma już już możliwości wprowadzenia „cpanel” jako nazwy konta podczas tworzenia konta e-mail. Nie ma to wpływu na adresy e-mail z istniejącą już nazwą konta „cpanel”. Jeśli jednak te adresy zostaną usunięte, nie będzie można ich ponownie utworzyć.
Ponadto serwery zgłaszają teraz, każdy istniejący adres e-mail z nazwą konta „cpanel” dla każdej domeny na serwerze.

Zautomatyzowana archiwizacja e-maili w Roundcube

Użytkownicy Webmail Roundcube mogą teraz archiwizować swoje wiadomości e-mail bezpośrednio za pomocą przycisku Archiwizuj. Przycisk Archiwizuj można znaleźć w czterech lokalizacjach w interfejsie:

  • Menu skrzynki odbiorczej
  • Przycisk menu Więcej w skrzynce odbiorczej (Skrzynka odbiorcza >> Więcej >> Przenieś do … >> Archiwum)
  • Menu widoku e-mail
  • Widok menu Przenieś w widoku e-mail (Przenieś >> Archiwizuj)

Skrzynki pocztowe z kodowaniem UTF-8

Dodano opcję Nazwy skrzynek UTF-8 do sekcji Zarządzaj domyślnym kontem e-mail w interfejsie kont e-mail cPanel (cPanel >> Strona główna >> E-mail >> Konta e-mail). Ta opcja włącza lub wyłącza zakodowane w UTF-8 nazwy skrzynek pocztowych na stronach internetowych Horde i Roundcube dla kont e-mail użytkownika. W skrócie: pojawiła się możliwość nadawania folderom mailowym nazw zawierających na przykład polskie znaki. Jeśli jednak nie jest to konieczne, zalecamy mimo wszystko nie używać znaków specjalnych.
Użytkownicy mogą wybierać nazwy skrzynek kodowanych w UTF-8 w interfejsie filtrów e-mail cPanel (cPanel >> Strona główna >> E-mail >> Filtry poczty e-mail).

Zachęcamy do sprawdzenia powyższych, a także wielu innych, nowych możliwości cPanelu w wersji 78.

Wersja cPanel będzie aktualizowana w najbliższym tygodniu – w różne dni na różnych serwerach.